emathematics.net
Español
User: desconectar
 
Maths Exercices

Multiplicar una matriz por un escalar

Video

Para multiplicar una matriz por un escalar k, multiplica cada elemento de la matriz por el valor de k.

k·A = kACalcula:

\begin{equation}5\begin{pmatrix}1&-1&5&3\\0&-1&-2&-5\\-5&3&2&0\\-5&2&0&-2 \end{pmatrix} = \end{equation}