emathematics.net
Español
User: desconectar
 
Maths Exercices

Multiplicar una matriz por un escalar

Video

Para multiplicar una matriz por un escalar k, multiplica cada elemento de la matriz por el valor de k.

k·A = kACalcula:

\begin{equation}-3\begin{pmatrix}4&-1&5\\-4&-3&0\\3&-3&-5\\4&4&3 \end{pmatrix} = \end{equation}