emathematics.net
Español
User: desconectar
 
Maths Exercices

Multiplicar una matriz por un escalar

Video

Para multiplicar una matriz por un escalar k, multiplica cada elemento de la matriz por el valor de k.

k·A = kACalcula:

\begin{equation}10\begin{pmatrix}4&4&-1&1\\-1&0&2&4\\-4&4&-5&0 \end{pmatrix} = \end{equation}