emathematics.net
Español
User: desconectar
 
Maths Exercices

Multiplicar una matriz por un escalar

Video

Para multiplicar una matriz por un escalar k, multiplica cada elemento de la matriz por el valor de k.

k·A = kACalcula:

\begin{equation}3\begin{pmatrix}-3&-2&-1&5\\4&3&5&-1\\0&1&1&1\\3&-4&-1&0 \end{pmatrix} = \end{equation}